Buğa simvolu

Buğa simvolu və hökmdarı haqqında məlumat x

BuğaSimvol

Buğa simvolu

Buğanın simvolu öküzün üzünü və buynuzlarını təmsil edir. Bu şəkil Buğa bürcündəki ulduzların tarixi görünüşünə əsaslanır, lakin daha çox təbiətin bütün hədiyyələrinin yığılmalı olduğu yaz fəsli ilə bağlıdır. Bu, böyümənin, məhsuldarlığın və Yer planetinin bizə verdiyi hədiyyələrin simvoludur


BuğaHökmdar

İşarəsi Buğa Venera tərəfindən idarə olunur, Romalılar tərəfindən sevgi, gözəllik, cinsiyyət, məhsuldarlıq, firavanlıq və istək ilahəsinin şərəfinə parlaq bir planetə verilən ad. Bu tanrının sələfi Yunan tanrıçası Afroditada var, onun rolu Veneranınkından o qədər də fərqlənmir.

Buğa hökmdarı

Veneranın simvolu bir dairə və altındakı xaçdan ibarətdir. Dairə ilahi ruhu təmsil edir və Veneranın ilahiliyinə işarə edir, xaç isə fiziki maddəni və praktikliyi bildirir. İkisinin əlaqəsi ilahi olanı Yerə gətirmək, fiziki reallığımızda gözəllik yaratmaq və gündəlik həyatımızda ilahi sevgini yaşamaq ehtiyacımızdan danışır.