Dünyəvi Astrologiya

x

Astrologiyanın fərdlərə deyil, dünya, ölkələr və hökumətlər səviyyəsindəki dünyəvi hadisələrə diqqət yetirən xüsusi bir sahəsi Dünyəvi Astrologiyadır. O, bir qədər yüksək səviyyədə işləyir, ümumilikdə cəmiyyətin dalğalanmalarını, siyasi və maliyyə dəyişikliklərini, ölkədəki vəziyyəti, onun qonşularla və dünyanın qalan hissəsi ilə münasibətini başa düşmək məqsədi daşıyır.Dünyada fərdi

Biz hamımız dünyəvi hadisələrdən və ölkəmizin keçdiyi hər şeydən təsirlənirik. Mikro-kosmosumuzdan və gündəlik içində olduğumuz ətrafdan kənar dünya ilə əlaqə iki qoruyucumuz olan Yupiter və Saturn tərəfindən təqdim olunur. Hər birimiz müəyyən nöqtəyə qədər evimizdən və şəxsi həyatımızdan kənar hadisələrə keçirik və zəif yerləşmiş Yupiter və Saturn insanın yaşadıqları ölkənin ümumi imicindən və nəhayət, dünyadakı vəziyyətdən ayrıla bilməməsindən danışır. .

Tarix

Tarix boyu Astrologiyanın ümumi istifadəsi Dünyəvi və ya Horary Astrologiyadan istifadə etmək demək idi. Onların hər ikisinin doğum vaxtına ehtiyacı yox idi və Dünyəvi Astrologiya bu gün hər bir ölkə üçün doğum vaxtını nəzərdən keçirsə də, əsrlər üçün bir az daha sadələşdirilmişdir. Bu, iki əsas arxetipə, xalqı təmsil edən Ay və hökuməti və ya hökmdarı təmsil edən Günəşə gəldi. Təfsir edilən yeganə doğuş cədvəli hökmdarın cədvəli idi və hökmdar onun idarə etdiyi ölkəni təmsil etdiyi üçün hadisələr orada da tanınacaqdı.

Vaxt keçdikcə bu gün bildiyimiz Dünyəvi Astrologiyanın təsviri bizim bildiyimiz kimi insan övladının və həyatın ümumi axınlarını şərh etmək üçün qurulmuşdur.

Dünyəvi Astrologiyada Planetlər

Dünyəvi Astrologiyada ən mühüm göy cisimləri transsendent planetlər və ya Günəş sistemində görünən sonuncu planet olan Saturndan kənarda orbitə çıxanlardır. Uran, Neptun və Pluton daha yavaş dövrlərdə hərəkət edir və tez-tez bütün sistemin zaman ərzində nəfəs alması və nəfəs alması yoluna işarə edir. Buna görə də onların dünyəvi hadisələrdəki rolu hər hansı böyük hərəkətlərdə, dəyişikliklərdə və ya münaqişələrdə inanılmaz dərəcədə əhəmiyyətli və aydındır.

Ümumi planetar yerləşdirmə dünyadakı ümumi problemlərdən danışacaq və hər bir ölkənin formalaşdığı zamana görə müəyyən edilmiş öz doğum qrafiki olacaq. Bu məlumatı əldə etmək çətin ola bilər və bir ölkənin qrafikinin necə işlədiyinə dair hər hansı nəticəyə gəlməzdən əvvəl bütün mövcud məlumatları bir neçə dəfə yoxlamaq yaxşı bir şeydir. Hər bir ölkəni öz hökmdarının cədvəlindən də görmək olar, çünki hökmdar bütün dövlətin nümayəndəsi olur və özünün əsas fərdi rolunu itirir. Bir ölkədəki insanlar hökmdarın Ayı ilə təmsil olunduğundan, Ayı güclü bir şəkildə idarə edən birinin olması həmişə yaxşıdır və ya bu ərazidə yaşayanların mövqeyi o qədər də perspektivli deyil.

Evlər

Ölkənin ulduz falındakı hər bir evin (və onun hökmdarının) hər bir evin fərdi ulduz falındakından bir az fərqli xüsusi mənası olacaq. Beləliklə, məsələn, şəxsi ulduz falı üzrə üçüncü ev qısa səfərlərə, avtomobil sürməyə, qonşulara və ünsiyyətə bağlı olduğu kimi, bir ölkənin ulduz falı ilə də nəqliyyat marşrutları, qonşu ölkələr və kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqəli olacaq. Bütün evlərin özünəməxsus mənası olacaq və öz simvolizmini Astrologiyanın digər sahələrində adət etdiyimizdən bir qədər fərqli daşıyacaq.