Xərçəng simvolu

Xərçəng simvolu və hökmdarı haqqında məlumat x

XərçəngSimvol

Xərçəng simvolu

Xərçəng simvolu cırcın pəncələrini təmsil edir, onlar asanlıqla tutuşan şeyləri buraxmırlar. Bu simvolun başqa bir təfsiri, Kainatın gözəl təbii tarazlığı kimi meydana gətirən iki aypara qövsü ilə birləşdirilmiş iki dairənin Günəş və Yeri təmsil etməli olduğunu bildirir.
XərçəngHökmdar

İşarəsi Xərçəng Ay tərəfindən idarə olunur və bu, onun Bürcdəki rolunu son dərəcə əhəmiyyətli edir. Ayın arxasında duran mifologiya haqqında yazmaq bizə çox vaxt aparacaq, çünki bütün qitələrdə onun varlığı ilə bağlı çoxlu miflər var. Elmi faktlar Ayın nə qədər vacib olduğunu anlamaqda bizə yaxşı kömək edə bilər, çünki o, planetimizdəki bütün suların hərəkətini idarə edir, bildiyimiz kimi həyatı mümkün edir, baxmayaraq ki, Ayın bu tərəfi nadir hallarda müzakirə olunur.

Atmosferin olmaması onu səthinə zərər verə biləcək müxtəlif növ kosmik zibillərə qarşı həssas edir, lakin bu da səthindəki məlumatların uzun müddət orada qalmasına səbəb olur. Onun səthində 1969-cu ildə qalan izi yox edə biləcək heç bir külək, yağış və ya digər ətraf mühit şəraiti yoxdur. Ayın astroloji fonunu düşündüyünüz zaman onun səma cisminin özü qədər həssas və müdafiəsiz olduğunu, əsrlər boyu bizim, genetikamız, nəsil ağacımız və əbədi Ruhumuz haqqında məlumat saxladığını görə bilərsiniz.

Xərçəng hökmdarı

Ayın simvolu ayparadır. Sağa çevrildikdə (C hərfi kimi) enmə mərhələsini, sola çevrildikdə isə Ayın yüksəlmə mərhələsini təmsil edir. Bir qayda olaraq, qrafik təsvirlərində yalnız yüksələn aydan istifadə olunur, lakin onun fazası müəyyən vəziyyətlərin təfərrüatlarını və onların istiqamətini göstərə bilər. Aypara, ümumiyyətlə, zehni ifadə edir və Ay bizim psixoloji vəziyyətimizə, yaddaşımıza və beynin boz maddəsinə cavabdehdir.